Beste,

corona maatregelen - Het dragen van een mondmasker: • is verplicht voor iedereen ouder dan 12 jaar op de openbare ruimte en elke private maar voor het publiek toegankelijke plaats evenals op plaatsen waar de fysieke afstand van 1,5m niet kan worden gewaarborgd. Ook sportaccommodaties vallen hier onder. • is niet verplicht tijdens het intensief sporten op voorwaarde dat deze sport beoefend wordt in de daartoe bestemde sportinfrastructuur en/of op plaatsen en momenten waarop het risico op overdracht van het virus nagenoeg nihil is door de kortstondigheid van het eerder occasioneel kruisen of passeren van personen. Registratieplicht per gezin ,telefoonnummer of een e-mailadres . Deze gegevens worden na 4 weken vernietigd.Gebruik van kleedkamers en douches wordt terug toegestaan